AnimeLog is NET de dea fan Crunchyroll as funimaasje, dat is neat oars as Clickbait