De Republikeinske Partij fan Arizona Doelt op 'Anime Avatars' op Twitter, mar se wiene net klear foar de efterútgong fan fans