De populêrste / meast ferkochte anime hat net iens fanservice, dochs klage der safolle minsken oer