De meast betochtsume Anime-sitaten út 'Monster' dy't jo rillingen jouwe