De populariteit fan K-Pop tsjin Anime, en de ynternasjonale ynfloed tusken beide